Cenník

č. názov odpadu cena za 1 kg
1. AL kovolisty 1,50 €
2. AL kusový liaty bez FE - nový 1,10 €
3. AL liaty S FE do 2% 0,90 €
4. AL plech + AL profil s PVC a FE 0,90€
5. AL plech 99,5 bez farby - elektrovodný 1,60 €
6. Al plechovice, žalúzie 0,50 €
7. AL profil nový,čistý, prírodný  1,60 €
8. AL profil mix, elox, farbený, bez PVC a FE / Al profil okenné profily s Fe 0,90€ / 0,50 €
9. AL triesky 0,50 €
10. AL mix 1.trieda 1,60 €
11. AL mix 2.trieda 1,50 €
12. AL mix 3.trieda 0,90 €
13. AlCu chladiče 1,70 €
14. Antikor 18/9 mix 0,70 €
15. Antikor. triesky mix 0,50 €
16. Bronz CuSn 5,50 €
17. Bronz červený 5,00 €
18. Al bronz 4,00 €
19. Bronz triesky 3,70 €
20. CU kusová 5,80 €
21. CU mix 2. trieda 5,70 €
22. CU Nový plech + trubky 6,00 €
23. Cu karmy + obalovaná sľuda 5,40 €
24. CU mix 1. trieda 6,40 €
25. CU triesky 5,20 €
26. CuMs chladice 3,40 €
27. FE druh 12 (hrúbka 4mm+, rozmer do 1,5m x 1m x 0,5m) 0,23 €
28. FE druh 15 (hrúbka 10mm+, rozmer do 1,5m x1m x 0,5m) 0,30 €
29. FE druh 16 ( hrúbka 6mm+, nad rozmer 1,5m x1m x 0,5m) 0,18 -0,22 €
30. FE druh 21 (nové plechy výrobné) 0,27 €
31. FE druh 04 (Liatina) - drobná do 40 cm 0,26 €
32. FE druh 06 liatina - veľkokusá 0,23 €
33. FE druh 28 (sm.vane a pod.) 0,14 €
34. FE druh 27  (plech starý, hrúbka do 4mm)  0,15 €
35. MS guľatina MS 63 4,30 €
36. MS odpad netriedený + MS vlas 3,70 €
37. MS triesky  2,80 €
38. Olovo káblové 1,20 €
39. Cín 60, klampiarsky, pájkovací 5,00 €
40. Zinkový plech nový výrobný,titan zinkový plech 1,30 €
41. TK plátky 17,00 €
42. Pohon bez remeníc 0,40 €
43. Pohon s remenicami 0,35 €
44. Papier tmavý (noviny, letáky, časopisy atď.) 0,04 €
45. Kartóny (bez PVC a Fe prímesí) 0,00 €
46. Autobatérie 0,35 €