Cenník

č. názov odpadu cena za 1 kg
1. AL kovolisty 1,30 €
2. AL kusový liaty bez FE - nový 1,10 €
3. AL liaty S FE do 2% 0,90 €
4. AL plech + AL profil s PVC a FE 0,80 €
5. AL plech 99,5 bez farby - elektrovodný 1,20 €
6. Al plechovice, žalúzie 0,50 €
7. AL profil nový,čistý, prírodný  1,40 €
8. AL profil mix, elox, farbený, bez PVC a FE / Al profil okenné profily s Fe 0,80 € / 0,50 €
9. AL triesky 0,50 €
10. AL mix 1.trieda 1,50 €
11. AL mix 2.trieda 1,40 €
12. AL mix 3.trieda 0,80 €
13. AlCu chladiče 1,70 €
14. Antikor 18/9 mix 0,90 €
15. Antikor. triesky mix 0,70 €
16. Bronz CuSn 5,20 €
17. Bronz červený 4,70 €
18. Al bronz 3,90 €
19. Bronz triesky 3,60 €
20. CU kusová 6,10 €
21. CU mix 2. trieda 6,00 €
22. CU Nový plech + trubky 6,30 €
23. Cu karmy + obalovaná sľuda 5,40 €
24. CU mix 1. trieda 6,60 €
25. CU triesky 5,60 €
26. CuMs chladice 3,10 €
27. FE druh 12 (hrúbka 4mm+, rozmer do 1,5m x 1m x 0,5m) 0,260 €
28. FE druh 15 (hrúbka 10mm+, rozmer do 1,5m x1m x 0,5m) 0,290 €
29. FE druh 16 ( hrúbka 6mm+, nad rozmer 1,5m x1m x 0,5m) 0,24-0,27 €
30. FE druh 21 (nové plechy výrobné) 0,25 €
31. FE druh 04 (Liatina) - drobná do 40 cm 0,24 €
32. FE druh 06 liatina - veľkokusá 0,23 €
33. FE druh 28 (sm.vane, sporáky a pod.) 0,23 €
34. FE druh 27  (plech starý, hrúbka do 4mm)  0,24 €
35. MS guľatina MS 63 4,10 €
36. MS odpad netriedený + MS vlas 3,60 €
37. MS triesky  3,00 €
38. Olovo káblové 1,20 €
39. Cín 60, klampiarsky, pájkovací 6,00 €
40. Zinkový plech nový výrobný,titan zinkový plech 1,20 €
41. TK plátky 13,50 €
42. Pohon bez remeníc 0,50 €
43. Pohon s remenicami 0,40 €
44. Papier tmavý (noviny, letáky, časopisy atď.) 0,06 €
45. Kartóny (bez PVC a Fe prímesí) 0,05 €
46. Autobatérie 0,40 €