INFOLINKA: 0918 758 353

Ekológia

Jednou z kľúčových otázok je pre nás ochrana životného prostredia

Vážime si svoj environmentálny prínos pre spoločnosť pri recyklácii kovov. Veríme, že každý jedinec by mal prispieť k udržateľnému rozvoju spoločnosti a zachovaniu životnej rovnováhy vo svojom okolí. Z týchto dôvodov je pre nás dôležité nielen to, čo robíme, ale aj ako to robíme. 

Plne si uvedomujeme našu zodpovednosť voči spoločnosti, prírode, ako i sebe samým.

Preto sú všetky naše aktivity podmienené zabezpečením optimálnych podmienok pre ochranu nášho životného prostredia.

Vždy plníme požadované normy a keď si to situácia vyžaduje, prispôsobujeme mieru vynaložených prostriedkov a pozornosti tak, aby sme životné prostredie v maximálnej možnej miere chránili.